Våtdammsugare för garage och bilar

Sponsrade länkar

En våtdammsugare är kort och gott samma sak som en grovdammsugare. Den kan användas för uppsugning av väta, fukt och otympliga jordpartiklar i grovt nedsmutsade utrymmen.

Våtdammsugare är en annan, mera deskriptiv beteckning för grovdammsugare. Betoningen på fukt och väta gör att konsumenten får en mera rättvisande bild – skiljelinjen mellan en vanlig hushållsdammsugare och en grovdammsugare kan just dras vid det faktum att den senare förmår suga upp vatten utan att vare sig motor, filter eller smutsbehållare tar skada. En våtdammsugare kan vara försedd med en tappventil för tömning av vatten i behållaren. Likaså har en bra våtdammsugare en omvänd blåsfunktion, som gör att damm kan blåsas bort från känsliga föremål i sådana fall där uppsugning inte är möjlig.

Portabla våtdammsugare med skaft

På marknaden återfinns – utöver de sladdförsedda grovdammsugarna – även en rad handdammsugare med möjlighet att suga upp fukt. Dessa kan inte klassas som grovdammsugare, då de enbart förmår absorbera små smutspartiklar. Denna typ av batteridrivna dammsugare får inte heller användas för utomhusbruk.

Grovdammsugare som hushållsmaskin

En grovdammsugare kan med fördel användas som alternativ till hushållsdammsugarna. Nackdelen är däremot ljudnivån, som är avsevärt mycket högre hos grovdammsugare än hos vanliga hushållsmodeller. Detta medför vissa svårigheter att använda grovdammsugare i lägenhetsbostäder, då oljudet med största sannolik skulle ha inverkan på grannsämjan. Fördelen med att använda en våtdammsugare i vanliga hushåll är utan tvekan den större behållarkapaciteten. Tänk dock på att filterrensningen hos våtdammsugare inte är densamma som hos hushållsmodeller; detta med anledning av att det tilltänkta användningsområdet är mindre känsliga utrymmen än vanliga bostäder. För damm- och partikelallergiker är våt- och grovdammsugare således en regelrätt vardagsplåga.

Använd våtdammsugare i garaget, förrådet eller grovköket.