Sladdlösa dammsugare

Sponsrade länkar

Sladdlösa dammsugare kan avse både s.k. handdammsugare och städrobotar. Ingen av dessa dammsugartyper kan emellertid helt och fullt ersätta traditionella hushållsdammsugare.

Handdammsugare utan skaft
Sladdlös handdammsugare som med fördel kan användas för att suga upp smulor från köksbordet eller bänkskivan i köket.

De batteridrivna handdammsugarna fyller utan tvekan en viktig funktion – de kan användas för att suga upp smulor, mindre dammpartiklar och inte minst användas för att dammsuga bilen på parkeringsplatsen. Dessa dammsugare kan således komplementera de traditionella hushållsdammsugarna, men däremot inte ersätta dessa. En sladdlös handdammsugare har en maximal drifttid på ca tjugo minuter, varefter den måste laddas lika länge – i timmar räknat. Vidare bör man ta följande egenskaper i beaktande:

  • Handdammsugare säljs med olika volttal. Följande voltnivåer är särskilt ofta förekommande: 10,8, 12, 18, 25 respektive 36 volt. Ju högre tal, desto mer effektiv dammsugning kan man räkna med. Viktigt att betona är dock att även de kraftigare dammsugarna bara duger som avlastningsdammsugare.
  • Handdammsugarna är påslösa, vilket innebär att dammet samlas i behållare. Tömningen av behållaren kan skapa ett dammoln, som ofta upplevs som obehagligt – i synnerhet av astmatiker.
  • Handdammsugarna är snygga – designen används inte sällan som försäljningsargument.
Designdammsugare
Sladdlös golvdammsugare med skaft – denna dammsugartyp klarar endast av att städa undan enklare smutspartiklar.

Städrobotar för tomma ytor

En annan typ av sladdlösa dammsugare representeras av s.k. städrobotar. Dessa är självgående, batteridrivna dammsugare, som självmant söker sig till laddningsstationen när batterinivån sjunker. Batteritiden hos städrobotar är betydligt längre än hos handdammsugare, vilket innebär att städrobotarnas batterieffekt räcker till för att dammsuga även större bostäder. Problemet med denna typ av dammsugare är emellertid att de inte förmår göra rent på mattor, i oregelbundet möblerade rum samt i bostadstyper med höga trappsteg och trösklar på samma våningsplan. Ingen av de nämnda sladdlösa modellerna förmår således konkurrera ut den klassiska hushållsdammsugaren.

Ingen sladdlös dammsugare förmår än så länge ersätta den klassiska hushållsdammsugaren.