Centraldammsugare

Sponsrade länkar

Jämfört med vanliga hushållsdammsugare erbjuder centraldammsugare såväl bättre dammupptagning som lägre ljudnivå. Energiförbrukningen är emellertid inte märkbart lägre än hos vanliga hushållsdammsugare.

Grovdammsugare med munstycken
En centraldammsugare påminner utseendemässigt om en grovdammsugare; själva dammbehållaren brukar dock vara tillverkad av metall.

Trots att moderna dammsugare är utrustade med ett s.k. HEPA-filter, som förmår samla upp mikroskopiska smutspartiklar, är centraldammsugare betydligt renare. Den som installerar en centraldammsugare, kan räkna med att få bort både kvalster och minimala dammpartiklar. Dammet ackumuleras i en behållare som i vanliga fall finns placerad i ett avskärmat utrymme, t.ex. en källare eller ett förråd. I en normalvilla finns i regel mellan fyra och fem anslutningsställen på olika platser i bostaden.

Centraldammsugare i lägenhet

Den som eftermonterar en centraldammsugare i villan får räkna med att plaströren dras genom skåp, garderober och förråd. I lägenheter placeras dammsugaren i ett skåp eller förrådsutrymme, varvid anslutningen placeras någonstans i närheten – t.ex. på förrådsväggen. I lägenheter behövs sällan mer än ett – högst två – uttag eftersom slangvidden uppgår till tio meter.

Fördelar med att installera centraldammsugare

En centraldammsugare kostar runt 10 000 kronor för ett villahushåll och något mindre ifall den anpassas till lägenhetsboende med färre anslutningsställen. Priset är mångdubbelt högre jämfört med vanliga hushållsdammsugare, men till de generella fördelarna med centraldammsugare förtjänar följande karakteristika särskilt att lyftas fram:

  • Luften släpps ut utomhus efter att den genomgått sedvanlig filtrering inne i centraldammsugaren. På så sätt slipper man att restluften blåses in i bostaden. Hygienaspekten är således centraldammsugarens främsta förtjänst jämfört med vanliga dammsugarmodeller.
  • Strömbrytaren är placerad i suguttaget på väggen, vilket medför automatisk igångsättning så fort slangen kopplas in.
  • En centraldammsugare väger inte lika mycket som en vanlig dammsugarmodell; detta med anledning att man slipper släpa runt på dammsugarkroppen.
  • Ljudnivån är väsentligt lägre hos centraldammsugare än hos fristående modeller, men energiåtgången är ungefär densamma.

Vid installationen bör man särskilt tänka på att inte placera centraldammsugarens utblåsrör i närheten av ett friskluftsintag (gäller fastigheter med självdrag via ventilationsuttag i fasaden). I annat fall kan man riskera att få in dammpartiklar via ventilationsuttaget, vilket leder till att den främsta fördelen med centraldammsugarens går om intet.

Undvik att montera centraldammsugarens luftutsläpp i direkt anslutning till ett friskluftsuttag.