Om oss

Denna sida administreras och drivs utifrån den enkla visionen att erbjuda konsumenterna en rättvis bild av marknaden inom ett specifikt produktområde, nämligen dammsugare. Föreliggande portal erbjuder således tips, råd och konsumentvägledning, som kan läsas av dammsugarintresserade och spekulanter på nya dammsugare.

För att inte förlora sitt oberoende perspektiv tar sidan i första hand upp tips och råd på ett allmänt plan. Märkesspecifika tips förekommer i mera begränsad omfattning.