Munstycket lika viktigt som sugeffekten

Sponsrade länkar

Dammsugarmunstyckets utformning och ergonomi har en avgörande betydelse för dammsugarens förmåga att suga upp smutspartiklar. Trots vetskapen om munstyckets betydelse, fokuserar man alltför ofta på motoreffekten.

Ett undermåligt dammsugarmunstycke hämmar sugeffekten och gör att dammsugaren – trots fullgod motoreffekt – inte förmår suga upp den mängd smuts som den i annat fall hade förmått absorbera med ett bättre optimerat munstycke. Vinkeln mellan munstycke och teleskoprör, insugets storlek och riktningsmöjligheterna är variabler av yttersta vikt för sugförmågan. Dessvärre finns det ytterst få tester som tar hänsyn till munstyckets utformning; testerna fokuserar istället helt på motoreffekt och antalet funktioner.

Viktigt granska munstyckets utformning

Ett optimerat munstycke har dubbla insugskanaler för att uppnå bästa uppsugningsflöde. Multipla insugningskanaler gör att munstycket förmår suga upp skräp även i sidled, vilket inte annars är fallet. En ytterligare detalj är avståndet mellan munstyckenas undre kant och själva golvunderlaget. En stor springa leder till att munstycket förmår uppta även större smutspartiklar. Om springan däremot är liten – eller rent av obefintlig – sugs munstycket fast i golvet och skjuter munstycket fram smutspartiklarna istället för att absorbera dem. Ett fåtal munstycken kan ställas in vertikalt tack vare en inställningsfunktion hos de roterande hjulen på munstyckets undersida.

Borste och hjul för bästa upptagningsförmåga

Som betonas i det föregående är hjulen av avgörande betydelse för munstyckets ergonomi. Allra helst bör hjulen varar roterbara i alla riktningar. Tänk dock på att hjul av hårdplast kan rispa känsliga golv – gummihjul är emellertid desto mer skonsamma. Ett högklassigt munstycke bör likaledes vara försett med borstar, som underlättar absorbering av damm- och hårpartiklar från mjuka underlag, t.ex. mattor och hemtextilier. Billigare munstycken utan hjul har i regel borstar längs med kanterna. Faran med denna typ av munstycken är dock att de skrapar upp golvet efter att borstarna nötts ut till den grad att enbart platskanten återstår.

Munstyckets har en avgörande inverkan på sugeffekt och ergonomi.