Sekretesspolicy

Konsumentportalen VacuumCleaners.se syftar till att föra konsumenternas talan på marknaden genom att erbjuda oberoende tips och råd om dammsugare – i första hand hushållsdammsugare. På förekommen anledning kommer konsumenternas intressen i första hand även vad gäller konfidentialitet beträffande webbläsarinformation, surfbeteende mm. Vi distribuerar med andra ord inte känsliga besökardata till tredje part.

Portalen är självförsörjande i den bemärkelsen att den i sin helhet är reklamfinansierad. Av denna anledning upplåter vi utrymme åt seriösa tredjepartsannonsörer, däribland Google. Vår annonspartner Google använder sin s.k. DART-cookie i syfte att – genom kartläggning av besökarnas beteende – underlätta anpassningen av annonsernas teman till besökarnas förmodade intressen och behov. Den som vill undvika att få sin surfnavigering kartlagd, ombeds kontakta berörd tredjepartsannonsör, alternativt blockera lagringen av cookies i webbläsaren.