Köpråd, tips och vägledning om dammsugare

Sponsrade länkar

Moderna dammsugare är genomgående effektiva när det gäller sugeffekt och ljudnivå. Av denna anledning bör man som köpare i första hand fokusera på bekvämlighet och användarergonomi.

Amerikansk golvdammsugare
Intressant golvdammsugare framtagen för att snabbt kunna rengöra stora rumsytor och kommersiella lokaler.

Merparten av de dammsugarmodeller som säljer i Sverige – även många riktigt billiga dammsugare – är ytterst kompetenta när det gäller sugeffekt. Själva städresultatet påverkas emellertid av flera variabler än enbart sugeffekten, även om sugeffekten förvisso har en direkt koppling till dammsugarens energiförbrukning. Som spekulant på dammsugare bör man i första hand även granska munstyckets utformning, liksom dammsugarens ergonomi i övrigt.

Munstycke som passar alla underlag

Ett bra munstycke bör fungera på samtliga underlag och utnyttja hela sin yta för att suga upp smutspartiklar. Dåligt utformade munstycken suger bara upp en del av smutsen och sprider runt delar av smutsmaterialet på ett sätt som förlänger städningsprocessen. Ett bra munstycke bör glida lätt och smidigt över alla typer av underlag – en grundregel är således att munstycket bör vara utrustat med gummihjul som inte repar känsliga golvunderlag.

Viktiga egenskaper hos kompetenta dammsugare

Förutom munstycket vill vi särskilt lyfta fram följande egenskaper hos dammsugare. Fokus ligger på standardmodeller för privathushåll (s.k. robotdammsugare, centraldammsugare och handdammsugare är således inte inbegripna):

  • En bra hushållsdammsugare är försedd med hjul som roterar i alla led – även sidled – för att underlätta förflyttningen av dammsugarkroppen.
  • Slangen bör om möjligt vara fäst på en kula med 360 graders roteringsfrihet – på så sätt kan slangen att röra sig i alla riktningar. Såväl dammsugarslang som elkabel bör vara tillräckligt långa. Tänk dock på att sugeffekten försvagas avsevärt om dammsugarslangen är alltför lång, dvs. uppgår till 15-20 meter).
  • Dammsugaren bör vara försedd med ett robust och lättåtkomligt bärhandtag.
  • Ljudnivån bör ligga runt beskedliga 60-70 decibel. Utgångspunkten bör alltid vara att det ska gå att föra en konversation – i normal samtalston – samtidigt som man dammsuger.
  • Dammsugarröret bör vara ett kraftigt teleskoprör som kan regleras i höjdled.
  • Köp om möjligt en dammsugare som är försedd med ett s.k. HEPA-filter. Denna filterstandard syftar till att ta bort minimala, allergi- och astmaframkallande dammpartiklar, som inte kan skönjas med blotta människoögat. Filtret sitter i regel monterat baktill i dammsugaren, vilket innebär att luften först filtreras genom påsen (ifall sådan finns) och motorns filteranordning innan den når HEPA-filtret.
  • Dammsugaren bör i övrigt vara lufttät, så att alla partiklar som kommer ut filtreras genom filteranordningarna.
  • Beträffande dammsugarpåsar gäller att alla märken har egna påsar, men vissa påsar kan ändå – ofta av ren tillfällighet – vara kompatibla mellan olika märken. Påsarna kan vara tillverkade antingen av syntesfiber eller av grovpapper. En och samma påse kan mycket väl passa multipla modeller från en och samma tillverkare. Electrolux har t.ex. samma dammsugarpåsar till samtliga hushållsdammsugare. Utbudet av påsar till Electrolux är således stort – påsarna påträffas rent av i de flesta välsorterade matbutiker.
  • Vikten är av betydelse för städkomforten – en modern dammsugare väger normalt mellan sex och åtta kilo.

Slutligen bör åter betonas att motorstyrkan inte är av primär betydelse hos moderna dammsugare, då motorns effekt inte talar om hur tillverkaren har lyckats optimera sugförmågan. Luftflödet i dammsugaren har även betydelse för maskinens uppsugningsförmåga. En lufttät dammsugare förmår utnyttja hela motoreffekten till sugningen; det minimala effektsvinnet hos en tät modell medför med andra ord att man kan nöja sig med en svagare motor.

Stirra dig inte blind på motoreffekten – en tät dammsugare suger bra trots låg effekt.