Påslösa dammsugare

Sponsrade länkar

I Sverige har s.k. påslösa dammsugare aldrig blivit någon hit. Svenskarna väljer troget traditionella dammsugare med påsar – troligtvis av allergirelaterade hänsyn.

Snygg påslös dammsugare
Påslösa dammsugare brukar inte sällan kännetecknas av en futuristisk design.

Bara en anspråkslös minoritet av de dammsugare som säljs i Sverige är påslösa; detta trots den ekonomiska besparing som en påslös dammsugare i längden för med sig. Svenskarnas val kan te sig märkligt i förhållande till det faktum att märken såsom Bosch, Volta, Philips, Electrolux och Samsung tillverkar en flora av kompetenta och effektiva modeller – som inte är märkbart dyrare än sina påsförsedda dammsugarsläktingar. Till saken hör nämligen att en bra påslös dammsugare inte behöver kosta mer än någon tusenlapp. Beträffande påslösa dammsugare bör man vidare reflektera över följande fördelar och brister:

  • Ljudnivån är ungefär densamma som för dammsugare med påse. Värdena varierar mellan 70 och 80 decibel för dammsugare i standardprissegmentet.
  • Trots att påslösa dammsugare generellt dras med högre utsläppsnivåer än traditionella dito, klarar de modeller som säljs i Sverige med råge EU:s standardkrav.
  • Partikelutsläppet vid dammsugning är ungefär detsamma som för traditionella påsdammsugare (gäller däremot inte påslösa grovdammsugare). Även påslösa hushållsdammsugare är i regel försedda med s.k. HEPA-filter.

Tömningen – ett problem för astmatiker

Det största hygienproblemet – i synnerhet för astmatiker – uppstår när det är dags att tömma dammbehållaren. De dammvirvlar som sprider sig i luften vid tömningen, kan nämligen inte jämföras med den lilla mängd damm som sprids i luften när man plockar bort en full dammsugarpåse. En påslös dammsugare är således ett fullgott alternativ för de astmatiker som kan be om hjälp vid tömning – i annat fall är vanliga påsdammsugare att föredra.

Det största problemet med påslösa dammsugare uppstår vid tömningen av dammbehållaren.